14:44 10. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1342
  • RUB80.0425
Välisuudised
lühendatud link
21 0 0

Et tulla toime Schengeni viisavaba ala riikidesse saabuvate külaliste üha kasvava vooga, rakendab EL järk-järgult piirikontrolli automatiseeritud süsteemi. Üks neist, mida neil päevil Brüsselis esitletakse, kannab nimetust „Sisse-välja“ ja selle eesmärk on saada kätte lubatust kauemaks Euroopa Liitu jäänud välismaalased.

TALLINN, 7. aprill — Sputnik. Euroopa Komisjon esitles liidu liikmesriikidele uut projekti piirikontrollisüsteemi „Sisse-välja" kiirendatud korras kasutuselevõtmiseks, mis idee kohaselt peab aitama lihtsustada ja samal ajal muuta rangemaks Euroopa Liitu kolmandatest riikidest saabuvate kodanike dokumentide kontrolli. Eestil, kelle idapiir on ühtlasi Schengeni viisaruumi välispiiriks, tuleb see süsteemi tingimata kasutusele võtta.

Möödunud aastal saabus Euroopa Liitu 50 miljonit kodanikku väljastpoolt Schengeni piire, lugedes aga kokku kõik piiriületused väljastpoolt Schengeni viisaruumi, tuli piirivalvuritel ja vastavate ametite töötajatel läbi vaadata võõrsilt inimeste passe 200 miljonil korral. Arvestamata seejuures 1,8 miljonit põgenikku ja sisserändajat, kes legaalselt või illegaalselt saabusid Euroopasse Süüria ja Iraagi sündmuste kiiluvees. Aastaks 2025 on aga Euroopa Komisjoni ekspertide hinnangul oodata Schengeni ala välispiiri ületusi umbes 300 miljonit korda aastas. Brüsselis leitakse, et kui juba praegu ei võeta kiiresti kasutusele meetmeid piirikontrolli automaatiseerimiseks ning saabuvate ja lahkuvate inimeste elektroonilise arvestussüsteemi loomiseks, siis kümne aasta pärast Euroopa Liidu piirivalveteenistused lihtsalt lämbuvad nende voogude all.

Schengen ei tohi laguneda

Euroopa Liidus luuakse praegu üleeuroopalist nutikatel lahendustel põhinevat piirivalvesüsteemi, millesse kavatsetakse integreerida ka „Sisse-välja" piirikontroli süsteem, eesmärgiga aidata vältida kasvavaid kulutusi uute piiriületuspunktide rajamiseks ja seega lisanduvate piirivalvurite töö tasustamiseks. Kavade kohaselt lihtsustab uus süsteem kurjategijate ja terroristide kindlakstegemist ja kinnivõtmist piiriületuste käigus.

Eurokomisjonis mõeldakse, nagu on öeldud pressiteates, et süsteemi „Sisse-välja" kasutuselevõtt aitab moderniseerida kõiki juba olemasolevaid üleeuroopalised piirikontrolli ja piiriületajate arvestamise programme (näiteks ka Eesti piirivalvurite poolt kasutatava Schengeni teabesüsteemi SIS ja viisasüsteemi VIS), mis tänini on liiga fragmentaarsed ega suuda teineteisega alati piisavalt hästi ühilduda. Brüsseli eksperdid usuvad, et koos teiste „Targa piiri" projekti osistega rakendudes võimaldab piiripunktides saabuvate ja lahkuvate isikute elektrooniline arvestussüsteem säilitada Schengeni terviklikkust ja vältida kontrolli sisseseadmist viisaruumi sisepiiridel.

Neli sõrme ja nägu

Brüsselis väljapakutud süsteem rakendatakse töösse Schengenissse mittekuuluvate riikide kodanike ja väljaspoolt Schengenit elavate isikute suhtes, kellele kehtib viisanõue, samuti viisavaba läbisõidu õigusega isikute suhtes. Nendeks on reisijad, kes saabuvad viisaruumi lühikeseks ajaks (kuni 90 päevaks). Süsteem registreerib sissesõitja nime, reisidokumendi liigi, biomeetrilised andmed (kombinatsiooni neljast sõrmejäljest ja näopildist), Schengenisse sissesõidu aja ja koha.

Plaani kohaselt asendab see praegust passide käsitsi tembeldamise protseduuri, asendudes andmete sisestamisega arvutivõrku, mis koosneb kesksest andmebaasist ja piiripunktide haruterminalidest andmete sisestatamiseks ja nende lugemiseks.

Sel viisil on võimalik kerge vaevaga kindlaks teha need vastutustundetud või kuritegelike kavatsustega reisijad, kes Schengeni maadesse liiga pikaks peatuma jäävad. Kõnealune süsteem registreerib ka nende isikute andmed, kellel on keelatud Schengeni alale siseneda.

Euroopa Liidu migratsiooni-, siseasjade ja kodakondsusvolinik Dimitris Avramopoulo ütles kavandatavat piirikontrolli süsteemi kommenteerides: „Uue tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab meil oma välispiirile saabuvate rändajate suurte voogudega toime tulla. Ja samal ajal võimaldab see tõhustada meie julgeolekut, piirata ebaseaduslikku sisserännet. See süsteem likvideerib lüngad meie piirivalve infosüsteemides, muudab piirikontrolli rangemaks, efektiivsemaks, targemaks."

 

Peamised teemad