09:40 14. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1329
  • RUB80.1470
Välisuudised
lühendatud link
2410

Võrreldes teiste riikidega peavad Saksamaa elanikud just NSV Liitu peamiseks panustajaks natsismivastasesse võitlusesse.

TALLINN, 5. mai — Sputnik. Sputnik.Arvamused küsitluse andmetel valis vaid 15% küsitletutest vastuseks küsimusele, kes andis suurima panuse natsismivastases võitluses Teises maailmasõjas viiest pakutud vastusevariandist (Ühendkuningriik, NSV Liit, USA, "muu riik" või "ei tea") NSV Liit. Suurem osa USA (79%), Prantsusmaa (58%) ja pool Saksamaa (50%) elanikest leiavad, et just USA armee kandis fašismi üle saavutatud võidu pearaskust. Seejuures üle poole (59%) Ühendkuningriigi elanikkonnast arvab, et just nende riigil lasus põhiraskus võitluses natsimaiga, USA osa peab otsustavaks kõigest 11% britte, NSV Liidu panust — 15%. Need andmed saadi küsitluse tulemusena, mille viis teabeagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel läbi tuntud Prantsusmaa avaliku arvamuse uuringufirma Ifop ja Ühendkuningriigi uuringufirma Populus.

Võrreldes teiste riikidega peavad Saksamaa elanikud just NSV Liitu peamiseks panustajaks natsismivastasesse võitlusesse — 24%, kusjuures Lääne- ja Ida-Saksamaa elanike arvamus erineb järsult: kõigest 16% Lääne-Saksamaa elanikest Ida-Saksamaa elanikest 55% ja Berliini 35% vastu. Kõige harvem hindavad NSV Liidu panust natsismivastases võitluses USA elanikud, kõigest 7% ja Prantsusmaa elanikud — 12%.

Sõltuvalt riigist, kus küsitlus läbi viidi, ei suutnud keskmiselt 14-15% elanikest vastata küsimusele, kes andis suurima panuse Euroopa vabastamisesse natsismist Teises maailmasõjas. Umbes 1-2% vastanutest igas riigis arvasid, et suurima panuse Euroopa vabastamises andsid mingid muud riigid.

NSV Liidu panuse teadvustamine Euroopas on viimase 70 aastaga radikaalselt muutunud. Sellest annavad tunnistust Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uuringufirma Ifop poolt läbi viidud küsitluse tulemused. Nii on nende pariislaste osa, kes leiavad, et NSV Liit andis kõige suurema panuse fašismi üle saavutatud võidus vähenenud 61%-lt 1944.a. kuni 20%-ni 2004. aastal.

Erinevatel hinnangutel vabastas Punaarmee peaaegu 50% tänapäeva Euroopa riikide territooriumist, rääkimata Venemaa Euroopa osast ja kandis kordades suuremaid inimkaotusi võrreldes liitlastega. Punaarmee poolt vabastatud riikide koguelanikkond moodustab üle 120 000 000 inimese 16-s käesoleval ajal sõltumatus Euroopa riigis. Veel 6 Euroopa riigi vabastamises osales Punaarmee koos liitlastega.

Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA elanikud leiavad, et suurima panuse võitluses natsismi üle Teises maailmasõjas andsid.
Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA elanikud leiavad, et suurima panuse võitluses natsismi üle Teises maailmasõjas andsid.

Küsitluse viis USA-s ja Ühendkuningriigis läbi suurim briti uuringufirma Polpulus 15. kuni 21. aprillini 2016. Prantsusmaal ja Saksamaal viis küsitlus läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringufirma Ifop 14. kuni 18. aprillini 2016. Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha paiknemise järgi. Valimi maksimaalne hälve riigiti on +/- 3,1% usalduse tõenäosusega 95%.
Õiend "Sputnik.Arvamused" projekti kohta.
Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud uuringufirmad Populus, Ifop ja Forsa. Sputnik.Arvamused projekti raames viiakse Euroopa riikides ja USA-s regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides. Sputnik haldab võrgulehti enam kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

Tutvuge teiste Sputnik.Arvamused uuringutega:
http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

 

 

 

Peamised teemad