00:18 12. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1276
  • RUB80.2104
Välisuudised
lühendatud link
3911

USA elanikud, vastupidi, on vähem skeptilised oma riigi tegevuse suhtes maailma julgeoleku suurendamisel.

TALLINN, 8. september — Sputnik. Vastavalt Sputnik.Arvamused küsitluse andmetele arvab suurem osa Saksamaa (74%), Prantsusmaa (65%) ja Itaalia (63%) elanikest, et USA poolt pärast 11. septembrit tarvitusele võetud terrorismivastased meetmed ei ole julgeolekut maailmas suurendanud. USA elanikud, vastupidi, on vähem skeptilised oma riigi tegevuse suhtes maailma julgeoleku suurendamisel: 54% neist ütlesid, et nende riik võitleb terrorismiga edukalt, 39% ei olnud selle väitega nõus ja 7% valisid vastuseks "ei tea". Andmed saadi küsitlusega, mille viis läbi avaliku arvamuse uurimise firma Ifop infoagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel.

Kas USA-l on õnnestunud muuta maailm pärast 11. septembrit ohutumaks?
Kas USA-l on õnnestunud muuta maailm pärast 11. septembrit ohutumaks?

Pärast 11. septembri 2001. aasta terrorirünnakuid võttis USA tarvitusele rea abinõusid, mille eesmärgiks oli suurendada sise- ja rahvusvaelist julgeolekut: nii võeti vastu "Patrioodi seadus" (ingl. k. — Patriot Act), mis laiendab Föderaalse juurdlusbüroo õigusi isikuandmete kogumisel USA-s ja välismaal. Terroriohu vähendamiseks viidi läbi sõjaline interventsioon Afganistani ja Iraaki. Küsimusele "Kas teie arvates muutsid USA poolt pärast 11. septembrit kasutusele võetud terrorismivastased meetmed elu maailmas ohutumaks" vastas vaid 20% sakslastest, 24% prantslastest ja 30% itaallastest "jah". Vastuse "ei tea" valisid 6% vastanutest Saksamaal, 11% Prantsusmaal ja 7% Itaalias.

Küsitluse viis läbi Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uurimise firma Ifop 28. juunist kuni 4. juulini 2016 Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias ning 26. kuni 30. augustini USA-s. Kokku osales küsitluses 4015 üle 18 aastast vastajat Saksamaalt (1000 inimest), Prantsusmaalt (1004 inimest), Itaaliast (1002 inimest) ja USA-st (1009 inimest). Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha paiknemise järgi. Valimi maksimaalne viga riigiti on 3,1% usaldatavuse tõenäosuse 95% juures.

Õiend "Sputnik.Arvamused" projekti kohta
Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud avaliku arvamuse uuringufirmad Populus, Ifop ja Forsa. Sputnik.Arvamused projekti raames viiakse Euroopa riikides ja USA-s regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides. Sputnik haldab võrgulehti enam kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

Tutvuge teiste Sputnik.Arvamused uuringutega:
http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

 

 

Tagid:
11. september, Sputnik.Arvamused, Euroopa, Prantsusmaa, Saksamaa, USA

Peamised teemad