09:58 11. August 2020
Kuula otse
  • USD1.1763
  • RUB86.6154
Välisuudised
lühendatud link
3650

Euroopa Parlmendi saadikud kutsusid EL-i liikmesriike hõlbustama varjupaiga pakkumist Tšetšeenias seksuaalvähemuste esindajatele

TALLINN, 18. mai — Sputnik. Еuroopa Parlament võttis oma plenaaristungil Strasbourgis vastu resolutsiooni, mis kutsub Euroopa Komisjoni, EL-i riike ja Euroopa Nõukogu osutama kaasabi Venema õiguskaitseorganitele Tšetšeenias väidetavalt asetleidnud LGBT kogukonna esindajate õiguste rikkumise uurimisel, vahendas RIA Novosti.

Otseülekande hääletamisest tegi Euroopa Komisjoni videoteenistus.

„Euroopa Parlament märgib, et Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin andis Venemaa siseministeeriumile ja föderaalprokuratuurile käsu uurida (represseerimise — toim.) juhtumeid ning kutsub Euroopa Komisjoni EL-i riike ja Euroopa Nõukogu üles osutama Venemaa võimudele selles juurdluses dokumentatsioonilist ja konsultatiivset toetust," öeldakse häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis.

Soovitusliku iseloomuga dokumendis väljendatakse „sügavat muret seoses sõnumitega ennast homoseksualideks pidavate inimeste omavolilistest vahistamistest ja piinamistest (Tšetšeenias)". Euroopa Parlament kutsub vabariigi valitsust üles „tegema lõpu sellele jälituskampaaniale ja viivitamatult vabastama need, kes veel vahi all viibivad," tagades neile ning ka uurivatele ajakirjanikele ja inimõiguslastele asjakohase õigusliku ja füüsilise kaitse.

Samas kutsus Euroopa Parlament üles lubama rahvusvahelistel inimõigusorganisatsioonidel korraldada „usaldust vääriv juurdlus väidetavate kuritegude kohta" Tšetšeenia LGBT kogukonna esindajate vastu. Vabariigi valitsuse poolset eitamist homoseksuaalide kui selliste olemasolu osas nimetatakse resolutsioonis „valeks ja täielikuks desinformatsiooniks".

Euroopa Parlmendi saadikud kutsusid EL-i liikmesriike hõlbustama varjupaiga pakkumist Tšetšeenias tagakiusamise ohvriks langenud seksuaalvähemuste esindajatele, aga ka vastavate juhtumite uurimisega tegelevatele ajakirjanikele ja inimõiguslastele.

„Euroopa Parlament tuletab Venemaa ja Tšetšeenia võimudele meelde, et piirkondlikke, kultuurilisi ja usulisi väärtusi ei tohi kasutada ettekäändena üksikisikute või inimrühmade, sealhulgas seksuaalsest sättumusest või soolisest identiteedist johtuva diskrimineerimise, vägivalla, piinamiste ja/või vahistamiste õigustamiseks või põhjendamiseks," öeldakse Euroopa Parlamendi resolutsioonis.

Aprilli algul ilmus ajalehes Novaja Gazeta artikkel, milles räägiti ebatraditsioonilise seksuaalse sättumusega inimeste massilisest vahistamisest Tšetšeenias. Tšetšeeni Vabariigi riigipea pressisekretär Alvi Karimov lükkas ajalehe andmed ümber ning Venemaa riigipea pressisekretär Dmitri Peskov väitis, et ei ole alust mitte usaldada informatsiooni igasuguse tagakiusamise puudumisest geide suhtes, mille edastas Tšetšeeni Vabariigi pea Ramzan Kadõrov vestluses president Vladimir Putiniga. Inimõiguste volinik Tatjana Moskalkova teatas, et on saanud väljande käest nende inimeste nimed, keda olevat nende seksuaalse sättumuse pärast represseeritud, ja saatis pöördumise juurdluskomitee juhile.

Tšetšeenia prokuratuur ja teised õiguskaitseorganid korraldasid pärast Novaja Gazeta artikli ilmumist kontrollreidid, on mainitud peaprokuratuuri pressiteenistuse vastuses RIA Novosti järelepärimisele. Kadõrov ise oli eelnevalt teatanud, et Tšetšeeni Vabariigi juhtkond ja korrakaitseorganid on valmis koostööks föderaalorganitega seksuaalvähemuste olukorda puudutavate meediasõnumite kontrollimiseks, kuid mingisuguseid ametlikke avaldusi nende vähemuste vastastest riivetest ei ole seniajani laekunud. Ta rõhutas, et „niisugune nähtus ei ole tšetšeeni rahvale omane". Presidendi juures tegutsev kodanikuühiskonna arengu ja inimõiguste nõukogu nentis, et ei ole leidnud isegi kaudseid kinnitusi artikli sisule homoseksuaalide tagakiusamisest vabariigis.

Presidendi nõukogu avalduses rõhutatakse, et Tšetšeenias väärtustatakse inimelu kõrgelt, „sõltumata rassilistest, rahvuslikest, usulistest ja teistest veendumustest ja isikuomadustest."

Tagid:
Euroopa Parlament, gei, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa

Peamised teemad