06:04 06. Juuli 2020
Kuula otse
  • USD1.1224
  • RUB80.2153
Välisuudised
lühendatud link
Gaas - perspektiivne energia (142)
8040

Sel ajal kui külm ilm ja Ukraina gaasitranspordisüsteemi ebakindlus Nord Stream 2 eelised Euroopa jaoks üha ilmsemaks muudavad, vaidlevad Brüsseli juristid Eurokomisjoni õiguste üle.

TALLINN, 6 märts — Sputnik, Aleksei Toom. Selgub, et Euroopa Nõukogu juristide meeskond on Nord Stream 2 küsimuses Euroopa Komisjoni õigusteadlastega pikaleveninud konflikti sattunud. Esimesed on arvamusel, et Brüsselil ei ole õigust sekkuda Venemaaga peetavatesse läbirääkimistesse, teised aga põhjendavad vajadust selles vähemalt osaleda.

Gazprom suurendab investeeringuid Nord Stream 2-sse >>

Möödunud sügisel esitas Eurokomisjon Nõukogule oma juristide poolt ettevalmistatud dokumendi projekti, mis lubanuks Euroliidul sekkuda Lääne-Euroopa ettevõtete läbirääkimistesse Gazpromiga ja vajadusel Nord Stream 2 rajamist takistada. Brüssel saaks võimaluse protsessi kontrollida juhul, kui kehtivas gaasidirektiivis tehtaks muudatused, mille kohaselt kõik Euroopa Liitu gaasi importivad torujuhtmed — eriti Venemaalt tulevad – Euroliidu haldusalasse satuksid. Teisisõnu tahaks Brüssel laiendada oma seaduste mõju ka liitu mittekuuluvatele riikidele ja rahvusvahelistele vetele.

EL-i juristid annavad Nord Stream 2 rajamiseks vaba tee
© Sputnik / Сергей Гунеев

Suur osa rajatavast gaasitrassist, mis on muutunud Lääne-Euroopa ja Poola vahelistes suhetes tüliõunaks, kulgeb Läänemere põhjas neutraalvetes või Rootsi majandustsoonis.

Tulevane gaasitrass jääb Vene Gazpromi omandiks, mis on Brüsseli arvates vastuolus Euroopa gaasidirektiiviga, nimelt keelab Euroliidu seadus gaasi tarnijatele torujuhtmete valdamise.

Infolekete fenomen kui mure tulemus

Ekspertanalüüs, mille Euroopa Nõukogu juristide meeskond koostas Eurokomisjoni poolt esitatud ettepanekutele "Seaduste mõju laiendamiseks Nord Stream 2 veealusele osale", osutab plaanide juriidilisele vastuolulisusele. Euroopa Liidul puudub õigus sekkuda ehitatava gaasitrassi arutellu, nagu ei tohi ta ka nõuda endale õigust läbirääkimiste läbiviimiseks ega lepingu sõlmimiseks Venemaaga toru ehitamise ning kasutamise osas. Nõukogu juristid on veendunud, et EL õigusruum ei laiene kuidagi tervele Läänemere akvatooriumile.

Euroopa gaas läks Ukrainale Venemaa omast neli korda kallimaks >>

Brüsseli autoriteetse uudisteportaali Euractiv väitel on nende käsutuses konfidentsiaalne dokument, mis kirjeldab Nõukogu ja Komisjoni juristide heitlust. Tasub märkida, et mida pingelisemaks Euroopa olukord gaasitarnete ja Nord Stream 2 osas muutub, seda sagedamini esineb Brüsselis salastatud info lekkeid.

Sedapuhku võib ehk juristidevahelise vaidluse delikaatsete detailide avalikustamist seostada Euroliidu murega, mille põhjustas Vene Gazpromi ja Ukraina Naftogazi vaheline finantstüli. Õigemini muretsevad Eurooplased just oma gaasi pärast, mida nad hetkel valitseva külma ilma tõttu Venemaalt rekordkogustes ostavad.

Nord Stream 2
© Sputnik / Сергей Гунеев

Juristidel puudub ÜRO konventsiooni tõlgendamises üksmeel

Euroopa Liidu täitevvõimu kahe ametkonna juristide vahelise vaidluse olemus seisneb selles, et Nõukogu eksperdid ei näe endiselt mingit õiguslikku alust Eurokomisjoni sekkumisele Nord Stream 2 arutellu, ehkki torujuhe läbib liikmesmaa Rootsi eksklusiivset majandustsooni.

"Katse laiendada EL direktiivi nendele tsoonidele on vastuolus ÜRO Rahvusvahelise mereõiguse (UNCLOS) punktidega 56 ja 58," on Euroopa Nõukogu juristid veendunud. Nad vihjavad ka Eurokomisjoni kolleegide pädevusetusele, sest viimaste ettepanekul "laiendada Euroliidu otsustusvolitusi riikide majandustsoonides asuvaile torujuhtmetele puudub mingisugunegi põhjendatus." Arusaadavalt ei tundu üliviisakate Euroopa juristide sõnavahetus kõrvaltvaatajaile solvavana, kuid õigusteadlased ise tõlgendavad seda kahtlematult just niimoodi.

Saksamaa sõltuvus Venemaa gaasist hakkab kasvama >>

Eurokomisjoni Energia siseturu küsimuste direktor Klaus-Dieter Borchardt kordab vastuseks ikka ja jälle, et mereõiguse punkt 79 (4) lubab Euroopa Liidul "selgelt ja sirgjooneliselt" laiendada gaasidirektiivi ka eksklusiivsetesse majandusvöönditesse. Selle peale vastavad Euroopa Nõukogu juristid: "Punkt 79 (4) sätestab ka mereriigi õiguse määrata torujuhtmete paigaldustingimusi oma territooriumil või territoriaalvetes. Punkti sõnastus jätab torujuhtmete ehitusele lisatingimuste seadmise üheselt rannikuriigi otsustada."

Saksamaale jääb lõppsõna

Kahe ametkonna juristide duelli on huvitav jälgida ka seetõttu, et tõenäoliselt puudub tal sügavam mõte ja tegu on vaid puhtakujulise "mõttemänguga". Projektis Nord Stream 2 otseselt osalev Saksamaa on juba korduvalt kantsler Angela Merkeli suu läbi teatanud, et ei pea kommertsprojekti politiseerimist ega seda puudutava otsustusõiguse üleandmist Eurokomisjonile vajalikuks. Tundub, et viimane sõna antud küsimuses jääb Berliinile.

Brüssel kutsus mõni aeg tagasi kõiki seotud juriidilisi osapooli üles vaidlusaluse projekti ja Euroopa gaasidirektiivi muudatuste osas oma arvamust avaldama. Suurem osa Euroopa ettevõtteid, tööstusharude liite ja assotsiatsioone (22tk), kaasa arvatud Tšehhi gaasitööstus, olid komisjoni ettepanekute vastu. Üheks negatiivse suhtumise põhjuseks oli dokumendi vähene läbitöötatus ja pinnapealne lähenemine probleemidele – puudusid nii majanduskeskkonna mõjude analüüs kui konsultatsioonid seotud osapooltega.

Gaasisurve: Saksamaa Nord Stream 2-st ei loobu >>

Eurokomisjoni ideed toetasid vaid 11 Poola organisatsiooni ja ettevõtet, millest 7 olid riiklikud ja veel üks poolakate kontrolli all olev Kesk-Euroopa regionaalettevõte Central Europe Energy Partners, kuhu kuulub ka Leedu riiklik elektrivõrkude operaator LitGrid.

Sellega Balti riikide võitlus Nord Stream 2 projekti vastu hetkel piirdubki. Nagu teatas Sputnik Eesti, andsid Baltimaade riigipead vaikselt teada, et loobuvad Venemaa-Saksamaa torujuhtme vastu suunatud aktiivsest tegevusest.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

Teema:
Gaas - perspektiivne energia (142)
Tagid:
vaidlus, õigus, jurist, Euroopa Nõukogu, Nord Stream 2, Euroopa Komisjon, Gazprom, Venemaa

Peamised teemad