08:19 06. Juuni 2020
Kuula otse
  • USD1.1330
  • RUB77.8155
Välisuudised
lühendatud link
Õigus emakeelsele haridusele (31)
15442

Erakonna Lätimaa Vene Liit juht Tatjana Ždanoka käis kaitsepolitseis ülekuulamisel seoses organisatsiooni Ülelätiline Lastevanemate Kogu, mille osaliste kõnepruugis nägi eriteenistus riigivastase tegevuse tunnuseid.

TALLINN, 15. mai — Sputnik. Tatjana Ždanoka rääkis uudisteportaalile Sputnik Latvija, mida kaitsepolitsei uurija temalt küsis ja mida ta vastas.

Ülelätiline lastevanemate koosolek, mis toimus juba 31. märtsil ja kogus ligi tuhat osavõtjat, oli pühendatud võitlusele keskkoolide täieliku üleviimise vastu lätikeelsele õppele. Erinevad inimesed – nii poliitikud kui avaliku elu tegelased kui ka lihtsalt kooliõpilaste vanemad – esinesid kõnepuldist, et avaldada oma arvamust selle kohta, milleni õppimine emakeelest erinevas keeles välja viib ja mida tuleb teha, et see protsess peatada.

Riigiduuma tegi ettepaneku kehtestada sanktsioonid Läti vastu >>

Kaitsepolitsei nägi mõnedes kõnedes üleskutseid rahvustevahelise vaenu õhutamisele ja tegudele, mis on suunatud praeguse riigivõimu kukutamisele. Tatjana Ždanokat kui üht antud koosoleku korraldajaid kahtlustatakse samuti kuritegudes.

Kuid kõige põhjal otsustades ületavad eriteenistused sel juhul oma volituste piire, kuna õigus rahumeelseteks meeleavaldusteks on üheks olulisimaks ja Läti põhiseadusega tagatud õiguseks.

Kes on see korraldaja?

Ždanoka sõnul kestis kaitsepolitsei uurija poolt toimetatud ülekuulamine kaks ja pool tundi ning selle eesmärgiks oli teada saada, kas Tatjana Ždanoka oli lastevanemate koosoleku korraldajaks. Kuid selle küsimuse peale nõudis Ždanoka täpse määratluse andmist terminile "korraldaja", millega viis operatiivtöötaja täielikku tardumusse.

"Uurija väitis, et korraldaja on see, kes inimesi korraldab. Selle peale osutasin ma talle, et sõna ei saa selgitada sellesama sõnaga, tuleb kasutada teisi. Ta kõhkles, aga sõnastas siiski, et korraldaja on see, kes inimesed ja kõnepuldist esinejad saali kutsub ning leiab ruumi ja tasub selle kasutamise eest," lausus Ždanoka. Sellest määratlusest lähtudes on ainus, mis Ždanokiga kokku klapib, ainult ruumi leidmine ja kinnimaksmine.

"Saali eest hotellis Radisson Blu Latvija sai tasutud minu poolt isikliku raha eest," selgitas ta. Mis puudutab esinenute nimekirja, selgitas Ždanoka, siis selline nimekiri võib ka täiesti peas olla ja seda pole sugugi tingimata tarvis koostada.

Venekeelse noorsoo "euroremont" Baltimaades: saame sõpradeks Venemaa vastu? >>

Šadurskis – see, kes taastas peakontori töö

Samuti, nagu Ždanoka ütles, huvitas uurijat Vene Koolide Kaitse Staabi tegevus, mis taastas oma toimimise pärast koolireformi järjekordse vindikeeru algust. Milline on staabi struktuur, kes seda juhib, kuskohas toimuvad koosolekud – see pole kaugeltki kogu loetelu küsimustest, mis Tatjana Ždanokale esitati. Ent too staap kujutab endast ühiskondlikku liikumist, tegemist ei ole registreeritud organisatsiooniga, tal ei ole mingit struktuuri ega tsentraliseeritud juhtimist.

Otsesele küsimusele, kas Ždanoka kuulub staapi, vastas ta loomulikult jaatavalt, kuid rõhutas, et mingit ametit tal seal ei ole.

"Vene Koolide Kaitse Staabi liikmeks võib saada igaüks, kes tuleb esmaspäeviti kell 18.30 aadressil Rūpniecības 9 (erakonna Läti Vene Liit aadress, kus toimuvad ka koosolekud) ja jagab ühist seisukohta vajadusest tühistada koolide üleviimine läti õppekeelele," selgitas Tatjana Ždanoka.

Kõneldes uurijale tollest staabist, selgitas Ždanoka, et antud ühiskondlik liikumine loodi juba 2002. aastal, mil toimus esimene katse likvideerida keskkoolides venekeelne õpe. Pärast seda, kui selles küsimuses saavutati Läti võimudega keeleproportsioonide osas kompromisslahendus – 60/40, sai staabi tegevus peatatud, kuid nüüdsete sündmuste valguses otsustati liikumine taastada.

Uurija esitas otsekohe küsimuse, kes staabi tegevuse taastas, mispeale Tatjana Ždanoka vastas talle kategoorilise otsekohesusega: "Haridusminister Kārlis Šadurskis" – ja nõudis, et need tema sõnad saaksid protokolli kantud. Ždanoka sõnul tõmbus uurija tagasi ja pani selle kuidagiviisi umbmääraselt kirja ning, kiirustades ülekuulamist teisele tasapinnale viima, küsis, millal staabi töö taastati.

Sellele küsimusele vastas Ždanoka punktuaalse täpsusega: "23. oktoobril, kui me protestisime Šadurskise algatatud reformi vastu või pigem tema juhitava haridusministeeriumi algatatud reformi vastu."

Lätis kutsutakse üles tunnistama vene meediakanaleid välisagentideks >>

Nagu ta toonitas, said need sõnad protokolli, mis tema nõudmisel koostati vene keeles, siiski kirja pandud.

Ždanoka märkis, et temalt ei võetud allkirja kõneldu mitteavaldamise kohta ja ta võib ülekuulamisel toimunust vabalt rääkida.

Protestide radikaliseerumine – kas seaduslik või mitte?

Uurija nentis et lastevanemate koosolekul kõlasid mitmesugused radikaalsed väljaütlemised, eeskätt Vladimirs Lindermansi sõnad vajadusest protestiavaldusi radikaliseerida. Ent Tatjana Ždanoka selgitas talle, et radikaliseerimine võib täielikult jääda Läti põhiseadusega sätestatud raamidesse, sattumata seega kehtiva seadusandlusega vähimalgi määral vastuollu.

"Seadusekohased aktsioonid võivad olla erineval määral radikaalsed. Näiteks streik on iseendast radikaalne, kuid sellegipoolest täiesti seaduslik protestiaktsioon. Streigiseadus võeti Ülemnõukogu poolt vastu juba üheksakümnendate aastate algul. Samuti võib radikaalseks nimetada rongkäike liikluse sulgemisega, kuid seegi on täiesti seaduslik vahend," teatas Ždanoka uurijale.

Nii et kõnelda sellest, et Ülelätilise Lastevanemate Kogu koosolekul kõlasid praeguse riigivõimu kukutamisele suunatud üleskutsed, on täiesti absurdne. Ždanoka hinnangul on sellel kõigel poliitiline alltekst eesmärgiga aktiviste hirmutada ja sundida neid meeleavaldusi lõpetama.

"Kõigest hoolimata jätkame me oma aktsioone ja anname peatselt teada meie järgmise, lastekaitsepäevale pühendatud ürituse koha ja kellaaja," rõhutas Ždanoka.

Ees ootab on massiline konsolideerumine

Sarnaseid vaateid toetab ka Euroopa Parlamendi saadik Miroslav Mitrofanov, kes esines avaldusega, et ta võtab endale vastutuse Lastevanemate Kogu eest ja on valmis Gaponenko ja Lindermansi vanglas enda vastu välja vahetama. Tema sõnul on radikaalsete rahvuslaste mõju Läti poliitilisele süsteemile viimasel ajal järsult kasvanud ning praegu tegelevad nad oma otsuste läbisurumisega õiguskaitseorganite kaudu.

"Rahvuslaste totalitaarseid fantaasiaid vene inimõiguslaste suhtes viiakse ellu kaitsepolitsei kätega," märkis Mitrofanov.

Tema meelest aga võivad säärased sammud kaasa tuua vastupidise efekti, koondades Läti venekeelsed elanikud koolireformile vägivallatu vastupanu osutamise idee ümber.

"Valitsevad rahvuslased on saavutanud selle, et käimas on vene vähemuse konsolideerumine. 1. mai rongkäigus osales 10 000 inimest ning 9. mai Surematus Polgus juba 15 000, mis kõneleb sellest, et kasvupotentsiaal on olemas ja see on kolossaalne. Võimude repressiivne vastureaktsioon toob alati kaasa protestiliikumise veelgi suurema kasvu," resümeeris poliitik.

Teema:
Õigus emakeelsele haridusele (31)
Tagid:
läti keel, vene keel, haridus, Vene Liit, kaitsepolitsei, KaPo, Tatjana Ždanok, Läti

Peamised teemad